• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Hà Đô

06/12/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Hà Đô với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Hà Đô

Đang gửi...