• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Ông Chế Đình Tương là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

26/04/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Ông Chế Đình Tương là thành viên HĐQT năm 2014 - 2019

Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm ông Chế Đình Tương là thành viên HĐQT 2014 - 2019

Đang gửi...