• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hiếu - Kế toán trưởng và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc

26/12/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi người nội bộ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hiếu - Kế toán trưởng và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hiếu - Kế toán trưởng và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc

Đang gửi...