Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

09/08/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức