• VN
  • EN
ic-search

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

08/06/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông công bố thông tin giao dịch mua lại cố phiếu với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin Giao dịch mua lại cổ phiếu 

Đang gửi...