• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

30/06/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin của CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

Đang gửi...