Đang gửi...

Cổ đông

Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem HDG cũng xem: BID BWE VNM L14 PNJ

CTCP Tập đoàn Hà Đô

Mã quan tâm: VNM(21,686) - MWG(19,338) - FLC(16,606) - QNS(15,072) - PLX(14,601)
CTCP Tập đoàn Hà ĐôCTCP Tập đoàn Hà Đô
710646
CTCP Tập đoàn Hà ĐôCTCP Tập đoàn Hà Đô107646
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3:

Phát triển bất động sản

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/10/2018

31,900 

100 ( 0.31%)

14/11/2018, 03:00

Mở cửa 32,000
Cao nhất 32,400
Thấp nhất 31,500
KLGD 152,210
Vốn hóa 3,028
Dư mua 15,500
Dư bán 3,240
Cao 52T 44,100
Thấp 52T 26,600
KLBQ 52T 193,070
NN mua 24000
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 4
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Báo cáo phân tích cổ phiếu HDG ngày 13/11/2018 của Công ty Chứng khoán Bản Việt

14/11/2018

Chi tiết
2

Công bố thông tin về việc Ông Lâm Khắc Chiến thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn Hà Đô

13/11/2018

Chi tiết
3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

01/10/2018

Chi tiết
4

NGHỊ QUYẾT THOÁI VỐN TOÀN BỘ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23

25/09/2018

Chi tiết
5

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG

20/09/2018

Chi tiết
6

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỦA CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

19/09/2018

Chi tiết
7

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ, CỔ PHIẾU DÔI DƯ TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN NĂM 2018

18/09/2018

Chi tiết
8

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ, CỔ PHIẾU DÔI DƯ TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN NĂM 2018

17/09/2018

Chi tiết
9

Bản tin nhà đầu tư Quý 3 - 2018

10/09/2018

Chi tiết
10

Tập đoàn Hà Đô hướng dẫn về việc thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn CSH và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

13/08/2018

Chi tiết
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2017

20/04/2018

Chi tiết
2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2016

24/04/2017

Chi tiết
3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2015

29/04/2016

Chi tiết
4

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2014

15/04/2015

Chi tiết
5

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2013

08/04/2014

Chi tiết
6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2012

15/04/2013

Chi tiết
7

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên bất thường năm 2011

05/07/2011

Chi tiết
8

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NĂM 2010

05/07/2011

Chi tiết
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2018

01/11/2018

Chi tiết
2

Báo cáo Tài chính riêng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

30/10/2018

Chi tiết
3

Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kết toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

30/10/2018

Chi tiết
4

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

29/08/2018

Chi tiết
5

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

30/07/2018

Chi tiết
6

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

30/07/2018

Chi tiết
7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2018 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

28/04/2018

Chi tiết
8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I/2018 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

28/04/2018

Chi tiết
9

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

03/04/2018

Chi tiết
10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017

03/04/2018

Chi tiết
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

BẢN CÁO BẠCH

19/09/2018

Chi tiết
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
Đang cập nhật...
STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
Đang cập nhật...