• VN
  • EN
ic-search

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô nhận danh hiệu "Nhà quản lý chuyên nghiệp giỏi Châu Á"

05/07/2012

Ngày 13/4/2012, ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã nhận danh hiệu "Nhà quản lý chuyên nghiệp giỏi Châu Á".

Đây là kết quả bình chọn của Hiệp hội công chứng các Nhà quản lý chuyên nghiệp Vương quốc Anh (ACPM) dựa trên các tiêu chí xét chọn về kinh nghiệm, những tài năng nổi bật, kỹ năng công việc, năng lực quản lý, dự báo tiềm năng phát triển công việc...

Với trên 20 năm là nhà quản lý, lãnh đạo, điều hành trực tiếp doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Thông đã khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý xuất sắc của mình khi chèo lái doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là những bước ngoặt chuyển đổi mô hình, vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đưa doanh nghiệp vươn lên hội nhập và phát triển. Đến nay, Tập đoàn Hà Đô đã là một doanh nghiệp có uy tín, xây dựng nhiều công trình trong nước và quốc tế.

Việc được trao tặng giải thưởng này là sự công nhận và tôn vinh những cống hiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Thông với sự phát triển Tập đoàn Hà Đô trong thời gian qua.

Bắt đầu từ năm 2009 trong phạm vi châu Á danh hiệu “Nhà quản lý chuyên nghiệp giỏi” do ACPM trao tặng mỗi năm được tổ chức 1 lần, dựa trên sự giới thiệu của Hiệp hội nghề nghiệp các nước, các khu vực và sự bình chọn của Ủy ban tiêu chuẩn Hiệp hội các nhà quản lý chuyên nghiệp Vương Quốc Anh, dựa trên cơ sở các tiêu chí xét chọn về kinh nghiệm quản lý, những tài năng nổi bật, kỹ năng công việc, năng lực hiện tại và dự báo tiềm năng phát triển ... của mỗi nhà quản lý, lãnh đạo và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Hiệp hội Công chứng các nhà quản lý chuyên nghiệp (ACPM) chỉ cấp chứng nhận một lần duy nhất cho mỗi nhà quản lý, lãnh đạo thành công trong suốt cuộc đời hoạt động của mình.

Đang gửi...