• VN
  • EN
ic-search

CBTT thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

17/11/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông CBTT thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CBTT thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

Đang gửi...