• VN
  • EN
ic-search

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Tài liệu họp hội đồng cổ đông bất thường 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đang gửi...