Đang gửi...

Báo cáo về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

14/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý  cổ đông Báo cáo về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn