Đang gửi...

Báo cáo thường niên tập đoàn Hà Đô năm 2019

29/04/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thường niên năm 2020