• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo thay đổi sở sở hữu của cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

15/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thay đổi sở sở hữu của cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thay đổi sở sở hữu của cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

Đang gửi...