• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

04/05/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Đang gửi...