• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

25/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Đang gửi...