• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

05/01/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Đang gửi...