• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý 3/2020

30/10/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3/2020 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3/2020

Đang gửi...