Đang gửi...

Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2020

26/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2020