• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021

13/07/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

1. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiểu để trả cổ tức

Đang gửi...