• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

22/06/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Đang gửi...