Đang gửi...

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

09/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền