Đang gửi...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Thị Xuân Lan

17/02/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch CP của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Thị Xuân Lan với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dịch CP của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Thị Xuân Lan