• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

08/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

Đang gửi...