Đang gửi...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

22/10/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan