• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền

05/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền

Đang gửi...