Đang gửi...

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/04/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Nguyễn Thị Xuân Lan

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Nguyễn Văn Đông