Đang gửi...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên bất thường năm 2011

05/07/2011

Thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

File đính kèm: HDG-NQ-Dai-hoi-co-dong-bat-thuong.pdf