Đang gửi...

Dự án năng lượng mặt trời

ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG 4

Địa điểm

:

Xã Hồng Phong - Huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận

Quy mô dự án

:

Tổng mức đầu tư 55 triệu USD

Tiện ích

:

Điện lượng trung bình năm 98 triệu kWh

Dự kiến mở bán

:

03/2019

Vị trí dự án

Thông tin dự án

 -  Địa điểm: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 -  Công suất: 48MWp.

 -  Tổng mức đầu tư: 55 triệu USD.

 -  Dự kiến hoàn thành: 03/2019.

 -  Điện lượng trung bình năm: 98 triệu kWh.

Vị trí dự án