Đang gửi...

Công ty CP Hà Đô Ninh Sim

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Hà Đô Ninh Sim

Tên giao dịch với nước ngoài:     

Ninh Sim Joint Stock Company

Trụ sở chính:

Cầu Đá - P. Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa