Đang gửi...

Công ty CP Hà Đô Hồng Phong

Tên công ty:

Công ty Cổ phần Hà Đô Hồng Phong

Tên giao dịch với nước ngoài:     

Ha Do Hong Phong Joint Stock Company

Trụ sở chính:

số 101 thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận