Đang gửi...

Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng - TBCN Hà Đô

Tên công ty:

 Công ty Cổ phần Cơ điện xây dựng - TBCN Hà Đô

Tên giao dịch với nước ngoài:

Hado Mechanical and Electrical - Industrial Equipment JSC

Tên viết tắt:

HadoMEE., JSC.

Trụ sở chính:

Toà nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024.6269 4382/83

Fax:

024.6269 4381

Email: 

hadomee@hadomee.com.vn

 Website

 http://hadomee.com.vn