Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

08/06/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Giao dịch mua lại cổ phiếu