Đang gửi...

Cổ đông

Bản tin nhà đầu tư

Dự án trọng điểm năm 2018

Dự án trọng điểm năm 2018

 • HADO DRAGON CITY bds 1
  HADO DRAGON CITY bds 1

  Địa điểm: An Khánh, An Thượng, Hoài Đức,Hà Nội

  Quy mô: 30ha, mật độ xây dựng chỉ 16%, 493 căn thấp tầng, dự kiến mở bán vào tháng 12/2018;

 • HADO DRAGON CITY bds 2

  Địa điểm: An Khánh, An Thượng, Hoài Đức,Hà Nội

  Quy mô: 30ha, mật độ xây dựng chỉ 16%, 493 căn thấp tầng, dự kiến mở bán vào tháng 12/2018;

  HADO DRAGON CITY bds 2
 • HADO DRAGON CITY bds 3
  HADO DRAGON CITY bds 3

  Địa điểm: An Khánh, An Thượng, Hoài Đức,Hà Nội

  Quy mô: 30ha, mật độ xây dựng chỉ 16%, 493 căn thấp tầng, dự kiến mở bán vào tháng 12/2018;

 • HADO DRAGON CITY bds 4

  Địa điểm: An Khánh, An Thượng, Hoài Đức,Hà Nội

  Quy mô: 30ha, mật độ xây dựng chỉ 16%, 493 căn thấp tầng, dự kiến mở bán vào tháng 12/2018;

  HADO DRAGON CITY bds 4

Lĩnh vực năng lượng

Tập đoàn đã bổ sung ngành Năng lượng tái tạo: thủy điện – điện mặt trời – điện gió. Hiện HDG sở hữu và vận hành 4 nhà máy thủy điện với tổng công suất 267 MWp (trong đó hai nhà máy Za Hưng & Nậm Pông đã mang lại doanh thu trên 320 tỷ hàng năm cho Tập đoàn, lợi nhuận gộp chiếm 78% doanh thu), hai nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 và Ninh Sim nhanh chóng triển khai đảm bảo phát điện trước 30/6/2019 để được hưởng giá điện ưu đãi 9.35 cent/kWh theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/6, HDG đã chính thức nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh Bình Thuận đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (quy mô 48MWp), Tập đoàn cũng đã hoàn tất quá trình chọn thầu và lựa chọn Sunpower của Mỹ với công nghệ số 1 về điện mặt trời, làm chủ thầu EP của dự án, tiếp tục các bước tiếp theo để nhanh chóng triển khai thi công dự án

Thông tin khác

 • Ngày 29/6, HDG đã chính thức nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh Bình Thuận đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (quy mô 48MWp), Tập đoàn cũng đã hoàn tất quá trình chọn thầu và lựa chọn Sunpower của Mỹ với công nghệ số 1 về điện mặt trời, làm chủ thầu EP của dự án, tiếp tục các bước tiếp theo để nhanh chóng triển khai thi công dự án

 • Ngày 29/6, HDG đã chính thức nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh Bình Thuận đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (quy mô 48MWp), Tập đoàn cũng đã hoàn tất quá trình chọn thầu và lựa chọn Sunpower của Mỹ với công nghệ số 1 về điện mặt trời, làm chủ thầu EP của dự án, tiếp tục các bước tiếp theo để nhanh chóng triển khai thi công dự án

 • Ngày 29/6, HDG đã chính thức nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh Bình Thuận đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (quy mô 48MWp), Tập đoàn cũng đã hoàn tất quá trình chọn thầu và lựa chọn Sunpower của Mỹ với công nghệ số 1 về điện mặt trời, làm chủ thầu EP của dự án, tiếp tục các bước tiếp theo để nhanh chóng triển khai thi công dự án

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2018

30/01/2019

Chi tiết
2

Báo cáo Quản trị năm 2018

30/01/2019

Chi tiết