Đang gửi...

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

30/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II.2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2021

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý II.2021