STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
81

CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 26

18/08/2021

Chi tiết
82

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

30/07/2021

Chi tiết
83

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

30/07/2021

Chi tiết
84

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

30/07/2021

Chi tiết
85

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021

30/07/2021

Chi tiết
86

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

29/07/2021

Chi tiết
87

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Thị Xuân Lan

27/07/2021

Chi tiết
88

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Phương Đông

15/07/2021

Chi tiết
89

Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

13/07/2021

Chi tiết
90

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

09/07/2021

Chi tiết