STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
81

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu

07/12/2021

Chi tiết
82

Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Hà Đô

06/12/2021

Chi tiết
83

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin

03/12/2021

Chi tiết
84

Quy chế Công bố thông tin

03/12/2021

Chi tiết
85

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

12/11/2021

Chi tiết
86

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Chi tiết
87

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

04/11/2021

Chi tiết
88

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

30/10/2021

Chi tiết
89

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

26/10/2021

Chi tiết
90

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Cương

25/10/2021

Chi tiết