STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
81

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định thôi trả lương và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Chử Thị Lan

18/06/2020

Chi tiết
82

Bản tin nhà đầu tư tháng 5/2020

09/06/2020

Chi tiết
83

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng cổ phiếu

29/05/2020

Chi tiết
84

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

29/05/2020

Chi tiết
85

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

27/05/2020

Chi tiết
86

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

14/05/2020

Chi tiết
87

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020

06/05/2020

Chi tiết
88

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

04/05/2020

Chi tiết
89

Bản tin nhà đầu tư - Cập nhật ĐHĐCĐ thường niên 2020

04/05/2020

Chi tiết
90

Báo cáo tài chính Quý I/2020

29/04/2020

Chi tiết