STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
81

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu HDG

20/03/2019

Chi tiết
82

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019

Chi tiết
83

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố về việc góp vốn Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận

07/03/2019

Chi tiết
84

Báo cáo cập nhật phân tích cổ phiếu HDG ngày 19/02/2019 của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS)

26/02/2019

Chi tiết
85

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Chi tiết
86

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố công văn của UBCK Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

18/02/2019

Chi tiết
87

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định của cục thuế Hà Nội

16/01/2019

Chi tiết
88

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn Công ty con, công ty thành viên

15/01/2019

Chi tiết
89

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2019

Chi tiết
90

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin NQ HĐQT về việc Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô

04/01/2019

Chi tiết