STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
71

Quyết định thay đổi thông tin niêm yết

13/07/2020

Chi tiết
72

Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 25

11/07/2020

Chi tiết
73

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

07/07/2020

Chi tiết
74

Bản tin nhà đầu tư tháng 6/2020

07/07/2020

Chi tiết
75

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

01/07/2020

Chi tiết
76

Nghị quyết về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

01/07/2020

Chi tiết
77

Nghị quyết về việc giải thể công ty TNHH MTV Hà Đô Bình Thuận

01/07/2020

Chi tiết
78

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

29/06/2020

Chi tiết
79

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có biểu quyết đang lưu hành

22/06/2020

Chi tiết
80

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

22/06/2020

Chi tiết