STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
61

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

30/10/2021

Chi tiết
62

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

26/10/2021

Chi tiết
63

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Cương

25/10/2021

Chi tiết
64

Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Văn Võ- Phó tổng giám đốc.

15/10/2021

Chi tiết
65

Bản tin nhà đầu tư tháng 9/2021

08/10/2021

Chi tiết
66

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021 và dự thảo các tài liệu

04/10/2021

Chi tiết
67

Bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

04/10/2021

Chi tiết
68

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

30/09/2021

Chi tiết
69

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

30/09/2021

Chi tiết
70

Công văn về viêc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

29/09/2021

Chi tiết