STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
41

Công bố đăng ký giao dịch của người có liên quan của cổ đông nội bộ

09/09/2019

Chi tiết
42

Cập nhật thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019

05/09/2019

Chi tiết
43

Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

03/09/2019

Chi tiết
44

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

30/08/2019

Chi tiết
45

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

23/08/2019

Chi tiết
46

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về toàn văn Điều lệ Công ty năm 2019

23/08/2019

Chi tiết
47

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về nhân sự Ủy ban kiểm toán

01/08/2019

Chi tiết
48

CTCP Tập đoàn Hà Đô báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

30/07/2019

Chi tiết
49

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị

29/07/2019

Chi tiết
50

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi nhánh Miền Nam, Chi nhánh Khách sạn IBIS

19/07/2019

Chi tiết