STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
31

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

21/06/2021

Chi tiết
32

Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1

18/06/2021

Chi tiết
33

Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

15/06/2021

Chi tiết
34

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đào Hữu Khanh

04/06/2021

Chi tiết
35

Thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

03/06/2021

Chi tiết
36

Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu

31/05/2021

Chi tiết
37

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

31/05/2021

Chi tiết
38

Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc UBKT và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban kiểm toán nội bộ

21/05/2021

Chi tiết
39

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019.

13/05/2021

Chi tiết
40

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

11/05/2021

Chi tiết