STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
31

2. CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố NQ HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

22/04/2019

Chi tiết
32

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/04/2019

Chi tiết
33

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

19/04/2019

Chi tiết
34

Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Hà Đô

19/04/2019

Chi tiết
35

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

05/04/2019

Chi tiết
36

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024

04/04/2019

Chi tiết
37

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 18/4/2019

03/04/2019

Chi tiết
38

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Đông

28/03/2019

Chi tiết
39

Thông báo giao dịch của Người nội bộ Nguyễn Trọng Minh

23/03/2019

Chi tiết
40

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/03/2019

Chi tiết