STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
31

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

21/09/2021

Chi tiết
32

Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Vinh

20/09/2021

Chi tiết
33

Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

20/09/2021

Chi tiết
34

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
35

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
36

Bản tin nhà đầu tư tháng 8/2021

10/09/2021

Chi tiết
37

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

08/09/2021

Chi tiết
38

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

06/09/2021

Chi tiết
39

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021

28/08/2021

Chi tiết
40

CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 26

18/08/2021

Chi tiết