STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
31

Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

06/06/2022

Chi tiết
32

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

31/05/2022

Chi tiết
33

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

30/05/2022

Chi tiết
34

Nghị quyết về việc tổ chức lại Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

16/05/2022

Chi tiết
35

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Hồng Hiếu

09/05/2022

Chi tiết
36

Quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng ông Chu Tuấn Anh

09/05/2022

Chi tiết
37

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

29/04/2022

Chi tiết
38

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2022

25/04/2022

Chi tiết
39

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

Chi tiết
40

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022

25/04/2022

Chi tiết