STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
31

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc hoàn tất nghĩa vụ về thuế

14/11/2019

Chi tiết
32

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền

13/11/2019

Chi tiết
33

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Hà Đô

12/11/2019

Chi tiết
34

Báo cáo tài chính Quý 3/2019

30/10/2019

Chi tiết
35

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT Nghị quyết vv Tất toán và thanh lý hợp đồng vay vốn

25/10/2019

Chi tiết
36

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền

23/10/2019

Chi tiết
37

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ

22/10/2019

Chi tiết
38

Báo cáo đánh giá cổ phiếu HDG - Công ty chứng khoán BOS

15/10/2019

Chi tiết
39

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

14/10/2019

Chi tiết
40

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

24/09/2019

Chi tiết