STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
361

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

27/01/2015

Chi tiết
362

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

27/11/2014

Chi tiết
363

Nghị quyết về việc vay vốn 350 tỷ đồng thi công dự án Tổ hợp Dịch vụ Thương mại tại Số 2 Hồng Hà - Phường 2 - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

27/11/2014

Chi tiết
364

Tập đoàn Hà Đô công bố quyết định thay đổi và bổ nhiệm lãnh đạo Quản lý cấp cao

18/11/2014

Chi tiết
365

Giải trình kết quả Kinh doanh Quý III/2014

14/11/2014

Chi tiết
366

CTCP Tập đoàn Hà Đô thay đổi vốn điều lệ (lần 2)

23/09/2014

Chi tiết
367

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

28/08/2014

Chi tiết
368

Giải trình kết quả kinh doanh Quý II năm 2014

15/08/2014

Chi tiết
369

Công bố thông tin về việc cử đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

07/05/2014

Chi tiết
370

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

15/04/2014

Chi tiết