STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
311

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

16/03/2017

Chi tiết
312

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG LÂM KHẮC CHIẾN

15/03/2017

Chi tiết
313

NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC 2016 VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

10/03/2017

Chi tiết
314

Nghị quyết công ty CP Hà Đô 4 cho vay trung hạn

10/03/2017

Chi tiết
315

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV/2016

02/02/2017

Chi tiết
316

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

31/01/2017

Chi tiết
317

Quyết định phê duyệt nhà thầu thi công gói thầu Thi công điện nước, PCCC, điện nhẹ, thông gió, điều hòa, chống sét Công trình tòa nhà CC1 dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

24/01/2017

Chi tiết
318

CÔNG BỐ THÔNG TIN: XIN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

11/01/2017

Chi tiết
319

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

06/01/2017

Chi tiết
320

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III NĂM 2016

01/11/2016

Chi tiết