STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
21

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

17/07/2020

Chi tiết
22

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và bổ nhiệm nhân sự mới với chức danh Giám đốc chi nhánh miền Nam và Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam

16/07/2020

Chi tiết
23

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

14/07/2020

Chi tiết
24

Quyết định thay đổi thông tin niêm yết

13/07/2020

Chi tiết
25

Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 25

11/07/2020

Chi tiết
26

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

07/07/2020

Chi tiết
27

Bản tin nhà đầu tư tháng 6/2020

07/07/2020

Chi tiết
28

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

01/07/2020

Chi tiết
29

Nghị quyết về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

01/07/2020

Chi tiết
30

Nghị quyết về việc giải thể công ty TNHH MTV Hà Đô Bình Thuận

01/07/2020

Chi tiết