STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
251

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

11/04/2018

Chi tiết
252

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

10/04/2018

Chi tiết
253

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kinh, lam nhôm và mái đón Khu dân cư Hà Đô tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM

30/03/2018

Chi tiết
254

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài giai đoạn I Dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng

17/03/2018

Chi tiết
255

Nghị quyết phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án Hado Riverside

16/03/2018

Chi tiết
256

Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

08/03/2018

Chi tiết
257

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

06/03/2018

Chi tiết
258

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công hoàn thiện Công trình Chung cư cao tầng (Lô C) thuộc dự án Khu dân cư Hà Đô tại Phường Thới A, Quận 12, TP.HCM

09/02/2018

Chi tiết
259

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TẠM ỨNG CỔ TỨC

07/02/2018

Chi tiết
260

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV/2017

31/01/2018

Chi tiết