STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
231

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT Nghị quyết vv Tất toán và thanh lý hợp đồng vay vốn

25/10/2019

Chi tiết
232

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền

23/10/2019

Chi tiết
233

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ

22/10/2019

Chi tiết
234

Báo cáo đánh giá cổ phiếu HDG - Công ty chứng khoán BOS

15/10/2019

Chi tiết
235

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

14/10/2019

Chi tiết
236

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

24/09/2019

Chi tiết
237

Công bố đăng ký giao dịch của người có liên quan của cổ đông nội bộ

09/09/2019

Chi tiết
238

Cập nhật thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019

05/09/2019

Chi tiết
239

Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

03/09/2019

Chi tiết
240

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

30/08/2019

Chi tiết