STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
231

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

02/03/2020

Chi tiết
232

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
233

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
234

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

11/02/2020

Chi tiết
235

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1

30/01/2020

Chi tiết
236

HDG - Chặng đường 10 năm niêm yết

21/01/2020

Chi tiết
237

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

21/01/2020

Chi tiết
238

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

21/01/2020

Chi tiết
239

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2020

Chi tiết
240

Bản tin Nhà đầu tư Quý IV/2019

02/01/2020

Chi tiết