STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
221

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2019

Chi tiết
222

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin NQ HĐQT về việc Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô

04/01/2019

Chi tiết
223

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn

04/01/2019

Chi tiết
224

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định xử phạt thuế của Chi nhánh Miền Nam

21/12/2018

Chi tiết
225

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu lên 98,77% CTCP Thiết bị giáo dục 1

18/12/2018

Chi tiết
226

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

12/12/2018

Chi tiết
227

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại phần vốn góp của Công ty Minh Long - Sài Gòn

05/12/2018

Chi tiết
228

Thư mời tham dự Hội nghị Gặp gỡ Nhà Đầu tư ngày 6/12/2018

03/12/2018

Chi tiết
229

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

19/11/2018

Chi tiết
230

Quyết định về việc miễn nhiệm PTGĐ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô với Ông Chế Đình Tương

16/11/2018

Chi tiết