STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
211

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020

06/05/2020

Chi tiết
212

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

04/05/2020

Chi tiết
213

Bản tin nhà đầu tư - Cập nhật ĐHĐCĐ thường niên 2020

04/05/2020

Chi tiết
214

Báo cáo tài chính Quý I/2020

29/04/2020

Chi tiết
215

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/04/2020

Chi tiết
216

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc thoái vốn tại các công ty con

24/04/2020

Chi tiết
217

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/04/2020

Chi tiết
218

Báo cáo tài chính năm 2019

09/04/2020

Chi tiết
219

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Chi tiết
220

Bản tin Nhà đầu tư Quý I/2020

18/03/2020

Chi tiết