STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
211

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

31/08/2016

Chi tiết
212

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

31/08/2016

Chi tiết
213

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

09/08/2016

Chi tiết
214

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

09/08/2016

Chi tiết
215

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2016

05/08/2016

Chi tiết
216

NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ NGÀY PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC DỰ KIẾN

03/08/2016

Chi tiết
217

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

20/07/2016

Chi tiết
218

NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

06/07/2016

Chi tiết
219

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH KHÁCH SẠN IBIS HÀ ĐÔ

28/06/2016

Chi tiết
220

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM HỒNG HIẾU VÀO VỊ TRÍ PHÓ TP KẾ TOÁN KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

20/06/2016

Chi tiết