STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
211

Thông báo giao dịch của Người nội bộ Nguyễn Trọng Minh

23/03/2019

Chi tiết
212

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/03/2019

Chi tiết
213

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu HDG

20/03/2019

Chi tiết
214

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019

Chi tiết
215

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố về việc góp vốn Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận

07/03/2019

Chi tiết
216

Báo cáo cập nhật phân tích cổ phiếu HDG ngày 19/02/2019 của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS)

26/02/2019

Chi tiết
217

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Chi tiết
218

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố công văn của UBCK Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

18/02/2019

Chi tiết
219

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định của cục thuế Hà Nội

16/01/2019

Chi tiết
220

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn Công ty con, công ty thành viên

15/01/2019

Chi tiết