STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
201

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

29/04/2019

Chi tiết
202

Ông Nguyễn Trọng Minh đã hoàn tất mua 200.000 cổ phiếu HDG

26/04/2019

Chi tiết
203

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

22/04/2019

Chi tiết
204

2. CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố NQ HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

22/04/2019

Chi tiết
205

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/04/2019

Chi tiết
206

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

19/04/2019

Chi tiết
207

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

19/04/2019

Chi tiết
208

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

05/04/2019

Chi tiết
209

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024

04/04/2019

Chi tiết
210

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 18/4/2019

03/04/2019

Chi tiết