STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 18/4/2019

03/04/2019

Chi tiết
12

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Đông

28/03/2019

Chi tiết
13

Thông báo giao dịch của Người nội bộ Nguyễn Trọng Minh

23/03/2019

Chi tiết
14

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/03/2019

Chi tiết
15

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu HDG

20/03/2019

Chi tiết
16

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố về việc góp vốn Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận

07/03/2019

Chi tiết
17

Báo cáo cập nhật phân tích cổ phiếu HDG ngày 19/02/2019 của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS)

26/02/2019

Chi tiết
18

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Chi tiết
19

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố công văn của UBCK Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

18/02/2019

Chi tiết
20

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định của cục thuế Hà Nội

16/01/2019

Chi tiết