STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Đinh Văn Võ

17/08/2020

Chi tiết
12

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc

14/08/2020

Chi tiết
13

Báo cáo về sở hữu nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

12/08/2020

Chi tiết
14

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
15

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
16

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Nguyễn Hữu Vinh

03/08/2020

Chi tiết
17

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Vinh

31/07/2020

Chi tiết
18

Báo cáo tài chính Quý II/2020

30/07/2020

Chi tiết
19

Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020

28/07/2020

Chi tiết
20

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

28/07/2020

Chi tiết