STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

Báo cáo tài chính năm 2019

09/04/2020

Chi tiết
12

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Chi tiết
13

Bản tin Nhà đầu tư Quý I/2020

18/03/2020

Chi tiết
14

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

03/03/2020

Chi tiết
15

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

02/03/2020

Chi tiết
16

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
17

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
18

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

11/02/2020

Chi tiết
19

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1

30/01/2020

Chi tiết
20

HDG - Chặng đường 10 năm niêm yết

21/01/2020

Chi tiết