STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

Giấy mời hội nghị nhà đầu tư 2021

15/12/2021

Chi tiết
12

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/12/2021

Chi tiết
13

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu

07/12/2021

Chi tiết
14

Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Hà Đô

06/12/2021

Chi tiết
15

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin

03/12/2021

Chi tiết
16

Quy chế Công bố thông tin

03/12/2021

Chi tiết
17

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

12/11/2021

Chi tiết
18

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Chi tiết
19

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

04/11/2021

Chi tiết
20

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

30/10/2021

Chi tiết