STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi nhánh Miền Nam, Chi nhánh Khách sạn IBIS

19/07/2019

Chi tiết
12

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo ngày 23/07/2019 là ngày giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018

18/07/2019

Chi tiết
13

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

18/07/2019

Chi tiết
14

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

12/07/2019

Chi tiết
15

CTCP Tập đoàn công bố Hợp đồng kiểm toán 2019

10/07/2019

Chi tiết
16

CTCP Tập đoàn công bố Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 24

08/07/2019

Chi tiết
17

Báo cáo cập nhật cổ phiếu

26/06/2019

Chi tiết
18

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới

26/06/2019

Chi tiết
19

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

25/06/2019

Chi tiết
20

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và văn bản chấp thuận kết quả phát hành của UBCK Nhà nước

21/06/2019

Chi tiết