STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
181

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Đinh Văn Võ

19/08/2020

Chi tiết
182

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Đinh Văn Võ

17/08/2020

Chi tiết
183

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc

14/08/2020

Chi tiết
184

Báo cáo về sở hữu nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

12/08/2020

Chi tiết
185

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
186

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
187

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Nguyễn Hữu Vinh

03/08/2020

Chi tiết
188

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Vinh

31/07/2020

Chi tiết
189

Báo cáo tài chính Quý II/2020

30/07/2020

Chi tiết
190

Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020

28/07/2020

Chi tiết