STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
161

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

21/09/2020

Chi tiết
162

Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 9 năm 2020

21/09/2020

Chi tiết
163

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

16/09/2020

Chi tiết
164

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Ông Nguyễn Trọng Hiếu

16/09/2020

Chi tiết
165

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

31/08/2020

Chi tiết
166

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ bất thường 2020

31/08/2020

Chi tiết
167

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố thông tin điều chỉnh kết quả BCTC 2019

28/08/2020

Chi tiết
168

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020

28/08/2020

Chi tiết
169

Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2020

26/08/2020

Chi tiết
170

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Đinh Văn Võ

19/08/2020

Chi tiết