STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
161

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc ngày thực hiện quyền sở hữu chứng quyền

04/01/2021

Chi tiết
162

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc Phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020-2021

31/12/2020

Chi tiết
163

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020

30/12/2020

Chi tiết
164

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

25/12/2020

Chi tiết
165

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2020

24/12/2020

Chi tiết
166

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1

23/12/2020

Chi tiết
167

Báo cáo về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

14/12/2020

Chi tiết
168

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ - Đào Thị Hồng Vân

07/12/2020

Chi tiết
169

Bản tin nhà đầu tư tháng 11/2020

01/12/2020

Chi tiết
170

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

30/11/2020

Chi tiết